ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
PHUKET REOPENING DAY COUNTDOWN TO 1 JULY 2021
 • ถาม-ตอบ คลายข้อสงสัย Phuket Sandbox (เผยแพร่ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • แนวปฏิบัติตาม Customer Journey (เผยแพร่ วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • แผนเที่ยวบินเข้าภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • การเตรียมตัวเดินทางไปภูเก็ตสำหรับคนไทย (เผยแพร่ วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • One of the Best Places to Visit in Asia (เผยแพร่ วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • ทำความรู้จัก Phuket Sandbox (เผยแพร่ วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
  ภูเก็ต
 • มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (เผยแพร่ วันที่ 29 พ.ค. 2564)
  ภูเก็ต